API SN, 0W-20

DOWNLOAD [TDS]
API SN, 0W-30 DOWNLOAD [TDS]

API SN, 5W-20

DOWNLOAD [TDS]

API SN, 5W-30

DOWNLOAD [TDS]

API SN, 5W-40

DOWNLOAD [TDS]

API SN, 10W-30

DOWNLOAD [TDS]

API SN, 10W-40

DOWNLOAD [TDS]

API SN, 15W-40

DOWNLOAD [TDS]

API SN, 20W-50

DOWNLOAD [TDS]

توضیحات

صنایع دریایی در سالهای اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته است. بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مالکان تجهیزات دریایی، هزینه‌های زیاد تعمیر و نگهداری این تجهیزات می‌باشد. آنها می‌دانند که وجود یک روانکار با کارایی عالی می‌تواند بخش زیادس از این هزینه‌ها را کاهش دهد. TNZ این نگرانی‌ها را درک می‌کند و با تولید طیف گسترده‌ای از روانکار‌ها به مشتریان خود این اطمینان را می‌دهد که به اهمیت محافظت از تجهیزات دریایی آگاه است. ما برای هر قسمتی از تجهیزات شما که از نبود روانکار با کارایی بالا، هزینه‌های زیادی را متوجه شما می‌سازد، روانکاری مناسب ارائه می‌کنیم. همچمنین مشاوران فنی ما جهت محافظت بیشتر از تجهیزات استراتژیک شما، با پایش روغن‌های تحت سرویس، شما را در مراقبت هر چه بهتر از آنها یاری می‌رسانند. با TNZ میتوانید به روانکار خود اعتماد کنید.

ویژگی‌

صنایع دریایی در سالهای اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته است.

صنایع دریایی در سالهای اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته است.

صنایع دریایی در سالهای اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته است.

مشخصات