API SG, 20W-50

DOWNLOAD [TDS]

روغن موتور سيکلت چهارزمانه

کوارتر*؛ روغن موتوری بسیار باکیفیت است که مخصوص موتورسیکلت‌های بنزینی چهارزمانه می‌باشد. این محصول از بهترین روغن‌ پایه‌ها و ادتیوهای پیشرفته‌ای که الزامات عملکردی سطوح کارایی API SG و JASO MA را پوشش می‌دهند، تولید می‌شود. کوارتر جهت روانکاری و محافظت قطعات حساس موتور و بهبود عملکرد کلاچ در موتورسیکلت‌های جدید و مدل‌های قدیمی‌تر طراحی شده است.

مزايا

• مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون و حرارت

• ممانعت از تشکیل رسوب و لجن

• دارای ترکیبات ضدسایش موثر

• خاصیت اصطکاکی مناسب و جلوگیری از لرزش

• کاهش مصرف سوخت

• روانکاری مطمئن قطعات موتور در شرایط دمایی پایین لحظه استارت

جدول مشخصات​

*کوارتر: اسبی سریع با بدنی عضلانی