API SM, 0W-20

DOWNLOAD [TDS]
API SM, 0W-30 DOWNLOAD [TDS]

API SM, 5W-30

DOWNLOAD [TDS]

API SM, 5W-40

DOWNLOAD [TDS]

API SM, 10W-30

DOWNLOAD [TDS]

API SM, 10W-40

DOWNLOAD [TDS]

API SM, 15W-40

DOWNLOAD [TDS]

API SM, 20W-50

DOWNLOAD [TDS]

روغن موتور بنزينی

مارواری*؛ روغن موتوری تمام‌سنتزی با کارایی عالی است که از روغن پایه‌های سنتزی با کیفیت عالی و ادتیوهای با تکنولوژی پیشرفته‌ای که الزامات مربوط به سطح کارایی API SM را پوشش می‌دهند، تولید می‌شود. این روغن برای خودروهای سواری توربوشارژ، مولتی‌ولو (چند دریچه‌ای) و وسایل نقلیه سبک دیزلی طراحی گردیده است. کاربرد مارواری در خودروهای مدرنی که طراحی موتور آنها بعد از سال 2005 میلادی می‌باشد،توصیه می‌شود.

مزايا

• سیالیت عالی در دماهای پایین جهت محافظت موتور در لحظه استارت

• پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و حرارت

• افزایش طول‌عمر مفید موتور و روغن

• بهبود میزان مصرف سوخت و افزایش فواصل زمانی تعویض روغن

• محافظت عالی از قطعات فلزی در برابر سایش در تمام شرایط کاری

• تامین بالاترین میزان تمیزی موتور و کمترین میزان تشکیل رسوب و لجن

• محافظت عالی از کاتالیست‌ها

جدول مشخصات​

      *مارواری: اسبی مقاوم، معروف به وفاداری و شجاعت در جنگ