رفتن به محتوا

هانگرین LHM-PLUS

سیال هیدرولیک LHM PLUS هانگرین*-LHM پلاس، روغن هیدرولیک معدنی بسیار باکیفیتی است که به صورت اختصاصی برای مصرف در سیستم تعلیق هیدرولیک، مدار ترمز، و

متن کامل خبر

کاتیاواری DCT-MV

سیال انتقال قدرت دوکلاچه کاتیاواری* DCT-MV یک سیال انتقال قدرت پیشرفته، تمام‌سنتزی و چند منظوره است که مخصوص گیربکس‌های دو کلاچه می‌باشد. این محصول با

متن کامل خبر

کاتیاواری CTV-MV

روغـن دنـده اتوماتیـک متغیر پیوسته (CVT) کاتیاواری * CVT-MV یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک تمام‌سنتزی با کارایی بالا و خاصیت ضدسایشی فوق‌العاده است که از

متن کامل خبر

کاتیاواری W-DCT

سیال انتقال قدرت دوکلاچه کاتیاواری* W-DCT یک سیال انتقال قدرت تمام‌سنتزی، پیشرفته و چند منظوره است که مخصوص گیربکس‌های دو کلاچه مرطوب می‌باشد. این محصول

متن کامل خبر

ماریسیا HVLP

روغن هیدرولیک دریایی ماریسیا*-HVLP، مجموعه سیالات هیدرولیک دریایی ضدسایش با کارایی بالا هستند که از روغن پایه‌های باکیفیت گروه II، در درجات گرانروی VG 32،

متن کامل خبر

فریزین HYBRID

ضدیخ/ضدجوش هیبریدی فریزین*-هیبرید، یک محصول با کارایی بالا است، که برای محافظت عالی آلیاژهای موجود در رادیاتورها، واتر پمپ‌ها، و بلوک و سرسیلندرهای موتورهای مدرن

متن کامل خبر

سوپر موستانگ (API SN)

روغن موتور بنزيني سوپر موستانگ*؛ روغن موتور بنزینی تمام‌سنتزی با کیلومتر کاری بالا است، که در تولید آن از روغن پایه‌های سنتزی بر پایه PAO

متن کامل خبر

TNZ-SN 500

روغــن پایــه TNZ–SN 500، روغــن پایــه پارافینی گــروه I بــسیار با کیفیــتی اســت کــه تحت فرآیندهای وکس‌زدایی با حلال و هیدروفینیشینگ تولید شــده، و دارای

متن کامل خبر

TNZ-SN 350

روغــن پایــه TNZ–SN 350، یــک روغــن پایــه معدنــی بــا ویســکوزیته نســبتا ســبک و شــاخص گرانــروی بالا (کارایــی خــوب در رنــج دمایــی گســترده) است کــه در

متن کامل خبر

محصولات