رفتن به محتوا

نماینده: آقای سیدکریم سقایت
آدرس: شیراز خیابان سی متری سینما سعدی نبش کوچه ششم پلاک ۳۳
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۰۰۶۱  –  ۰۷۱۳۲۳۳۰۰۸۱
تلفن‌همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۲۶۲۹
کدپستی: ۷۱۷۳۶۴۷۵۸۸
ایمیل:k.seghayat@tnzoil.com 

Coordinates of this location not found

                           

                                                       

                                                       

                                                        

                          

بازرگانی

نمایندگی داخلی

        نمایندگی کردستان
        نمایندگی شیراز
        نمایندگی بوشهر
        نمایندگی یاسوج

نمایندگی خارجی

        نمایندگی عراق

دفاتر داخلی

         دفتر تهران
        دفتر هرمزگان

دفاتر خارجی

       دفتر عراق
       دفتر عمان