رفتن به محتوا

اولین نمایندگی شرکت تجهیز نیروی زنگان در استان کردستان، شهرستان مریوان است که تحت مدیریت آقای کریمی اداره می گردد. در این نمایندگی تمامی محصولات این شرکت توزیع می‌گردد.
تلفن تماس: ۰۸۷۳۴۵۳۷۲۳۷

بازرگانی

نمایندگی داخلی

        نمایندگی کردستان
        نمایندگی شیراز
        نمایندگی بوشهر
        نمایندگی یاسوج

نمایندگی خارجی

        نمایندگی عراق

دفاتر داخلی

         دفتر تهران
        دفتر هرمزگان

دفاتر خارجی

       دفتر عراق
       دفتر عمان