رفتن به محتوا

نماینده: آقای حسين روستايي گرايلو
آدرس: ساوه اول شهرك  صنعتي كاوه بلوار امام خميني مجتمع تجاري و انبار روستايي گرايلو
تلفن: 
تلفن‌همراه: ۰۹۱2۱۵۵۱۱۵۵
کدپستی:
ایمیل: h.roostaie@tnzoil.com

بازرگانی

نمایندگی داخلی

        نمایندگی کردستان
        نمایندگی شیراز
        نمایندگی بوشهر
        نمایندگی یاسوج

نمایندگی خارجی

        نمایندگی عراق

دفاتر داخلی

         دفتر تهران
        دفتر هرمزگان

دفاتر خارجی

       دفتر عراق
       دفتر عمان