رفتن به محتوا

نمایندگی شرکت تجهیز نیروی زنگان در کشور عراق، شهرستان سلیمانیه است که تحت مدیریت آقای محمود کریمی اداره می گردد. در این نمایندگی تمامی محصولات این شرکت جهت ارایه به شهرهای مختلف عراق توزیع می گردد.
تلفن تماس: 09127026292

Coordinates of this location not found

بازرگانی

نمایندگی داخلی

        نمایندگی کردستان
        نمایندگی شیراز
        نمایندگی بوشهر
        نمایندگی یاسوج

نمایندگی خارجی

        نمایندگی عراق

دفاتر داخلی

         دفتر تهران
        دفتر هرمزگان

دفاتر خارجی

       دفتر عراق
       دفتر عمان