رفتن به محتوا

نماینده: آقای سیدکریم سقایت
آدرس: شیراز خیابان سی متری سینما سعدی نبش کوچه ششم پلاک ۳۳
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۰۰۶۱  –  ۰۷۱۳۲۳۳۰۰۸۱
تلفن‌همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۲۶۲۹
کدپستی: ۷۱۷۳۶۴۷۵۸۸
ایمیل:k.seghayat@tnzoil.com 

بازرگانی

نمایندگی داخلی

        نمایندگی کردستان
        نمایندگی شیراز
        نمایندگی بوشهر
        نمایندگی یاسوج

نمایندگی خارجی

        نمایندگی عراق

دفاتر داخلی

         دفتر تهران
        دفتر هرمزگان

دفاتر خارجی

       دفتر عراق
       دفتر عمان