رفتن به محتوا

مسئول دفتر: سید شهاب نصر
آدرس دفتر هرمزگان:
بندر عباس خیابان دانشگاه
جنب نخیل سنتر کوچه دانشگاه ۴ روبروی ساختمان بهار
ایمیل:
s_nasr@tnzoil.com
تلفن:
۰۷۶۳۳۶۷۰۸۴۴
۰۷۶۳۳۶۶۶۶۴۰